Monumentale bomen

Published by Marie-Louise Loomans on

Monumentale bomen hebben een grote betekenis voor de kwaliteit van onze leefomgeving en zijn kwetsbaar. Ze moeten wijken voor ontwikkelingen op infrastructuur en stedenbouw. Daarnaast spelen klimaatverandering en gebrek aan kennis voor achteruitgang.

In Nederland houdt De Bomenstichting een register bij van monumentale bomen. Het gaat om bomen met een hoge leeftijd, 80 jaar of ouder, die een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde hebben of gezichtsbepalend voor de omgeving zijn. Er zijn inmiddels zo’n 15.000 bomen opgenomen in dit register. O.a. de Heilige Eik in de Vrachelse straat in Den Hout, de Linde bij het bakhuisje in Garyp en de Plataan aan de Potgieterssingel in Zwolle voldoen hieraan. De Eik en de Linde behoren beide tot de Keltische levensbomen cirkel. Er staan om en nabij 400.000 monumentale bomen in Nederland. Veel gemeenten hebben deze bomen al een juridische status gegeven zodat ze veel beter beschermd kunnen worden. Met het onderzoek willen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Bomenstichting het bewustzijn vergroten dat monumentale bomen van grote waarde en betekenis zijn voor de samenleving.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Terra Nostra, een kennisatelier voor boom en bodem, en eind van dit jaar kunnen we de uitkomsten ervan verwachten. Meer informatie is te vinden op:

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2024/05/03/onderzoek-naar-betere-bescherming-monumentale-bomen-in-nederland

De monumentale Linde bij het bakhuisje in Garyp.

Op de website van de Bomenstichting zijn de locaties te vinden waar per provincies monumentale bomen te bewonderen zijn:
https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse.

htmlhttps://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/juridische-status-voor-monumentale-bomen-1

Categories: