Nederlandse Vereniging van Boomtaxateurs

Published by Marie-Louise Loomans on

Sinds 1993 kunnen Nederlanders die schade geleden hebben aan hun bomen terecht bij deze vereniging. Boomschade is de schade die een boom heeft opgelopen aan delen van de boom door toedoen van een ander. Soms gaat de boom in zijn geheel verloren, maar vaak is er alleen schade aan wortels, stam of takken. Daarnaast kunnen er ook kosten ontstaan. Boomeigenaar hebben dan recht op een passende schadevergoeding. De verantwoordelijke partij dient aansprakelijk te worden gesteld. Een storm die schade toebrengt aan een boom, zoals laatst Poly, valt niet onder de voorwaarden van de NVTB.
Meer informatie hierover is te vinden op hun website: https://www.boomtaxateur.nl/index.php

Categories: Uncategorized